Thursday, September 29, 2011

OYW delegates on UBS Television's Coffee or Tea talk show

One Young World чуулганд Монголыг төлөөлөн оролцох болсон талаараа Улаанбаатар ТВ-ийн "кофе юу? цай юу?" хөтөлбөрт уригдаж оролцсон нэвтрүүлэг. 

No comments:

Post a Comment