Saturday, December 3, 2011

My talk at Social Media Club Ulaanbaatar

Social Media Club Улаанбаатар анхдугаар уулзалтанд уригдаж Ротари Эрхэм Нэгэн болон Нэр Төрөө Эрхэмлэн Амьдрах хөдөлгөөний талаар санал бодлоо хуваалцлаа. 

No comments:

Post a Comment